แก้เคล็ดฝันร้าย

วิธีแก้ฝันร้าย แก้เคล็ดฝันร้าย บทสวดแก้ฝันร้าย หากคำทำนายฝันออกมาไม่ดีหรืออยากแก้เคล็ดฝันร้าย ให้ตักน้ำมา 1 ขัน/แก้ว แล้วอธิษฐานว่า “ขอให้ฝันร้ายกลายเป็นดี” แล้วก็สวดมนต์บท อะภะยะปะริตตัง นี้ให้จบ หลังจากนั้นให้นำน้ำในขัน/แก้ว มาล้างหน้า บทสวดแก้ฝันร้าย อะภะยะปะริตตัง ใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายจากนิมิตร้ายหรือฝันร้าย ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ บทสวดคาถายันทุน แท้จริงคือ คาถาอภัยปริตร สวดบูชาป้องกันอันตรายต่างๆ ให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง […]

9fundee

May 23, 2021